+34 937811553


Generadors de vapor i fluid tèrmic – Aparells a pressió


Instmanfield - Aparatos a presión y generadores de vapor

Instman Field, S.A. - Aparells a pressió. Generadors de vapor i fluid tèrmic industrials

Empresa constituïda l'any 1991, amb un potencial tecnològic i una experiència professional avalada per els molts anys de servei del personal de disseny, construcció i fabricació d' equips industrials..

INSTMAN FIELD, S.A., es dedica bàsicament a la construcció de generadors de vapor, fluid tèrmic i d'aparells a pressió adaptats a les pròpies necessitats del client i a la tipologia de combustible disponible ja sigui líquid, gasós o sòlid (biomassa).
 

Dins la nostra gamma de fabricació oferim:


Gràcies a la confiança dipositada pels nostres clients i als esforços d'adaptació al nivell de competitivitat actual, s'han ampliat i millorat les possibilitats de fabricació amb unes noves instal.lacions, que permeten la realització de generadors de vapor des de 100kg/h fins 40.000 Kg./hora.

Conscients de que cada instal·lació, indústria o client té la seva pròpia personalitat, INSTMAN FIELD, S.A. no és només un fabricant d' aparells a pressió sinó que és una enginyeria total de processos tèrmics industrials, assessorant els equips més idonis d'acord amb les peculiaritats de cada instal·lació, recomanant la resta d'equips que siguin necessaris tals com: economitzadors, pre-escalfadors d'aire, intercanviadors, tractament d'aigua, condensadors, regulació, etc. o bé subministrant la instal·lació de claus a la mà.

Equipats amb tecnologia punta d'avantguarda, disposem d'enginyeria pròpia pel disseny i fabricació de centrals tèrmiques d'ús intern industrial.

 

Documentació

Tots els nostres equips a pressió es construeixen d'acord amb les normes de reconegut prestigi d'aparells a pressió (UNE-EN-12952, 12953, 13445, AD MERKBLATTER, etc.) essent rebuts i revisada la seva construcció i disseny per un Organisme de Control Notificat, d'acord amb el R.D. 769/1999 d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE.

Els aparells a pressió construïts es subministren amb la documentació requerida per la reglamentació vigent:

Les nostres calderes disposen dels dispositius necessaris per considerar-se de vigilància indirecta (24, 48, 72 hores) d'acord amb la ITC-EPS del Reglament d'equips a pressió segons el R.D.2060/2008.

A aquesta mateixa WEB trobareu el nostre millor aval, alguns dels nostres clients que han confiat les seves instal·lacions a la professionalitat d'INSTMAN FIELD, S.A.; la fabricació, el manteniment i neteja de les mateixes. 

INSTMAN FIELD, S.A. està autoritzat per realitzar els serveis d'inspecció periòdica d'aparells a pressió d'acord amb la reglamentació vigent.
 


C/Aiguafreda, 14 Nave 1 Pol. Ind. l'Ametlla Park - 08480 L'AMETLLA DEL VALLÉS (Barcelona), Tel. 93 781 15 53 Fax. 93 781 15 11
© 2005 - InstmanField, S.A. (NIF: A-59931501) Tots els drets reservats.